Započeli smo novi projekt brendiranja i digitalizacije za benzinske postaje Tifon na lokacijama Gračenica sjever i jug, u oba smjera autoputa A3, te Tifon benzinska postaja Babina Greda također na dionici autoputa A3.

Cjelovita izrada vijenca nadstrešnice sa svjetlećim elementima koje uključuju 3D slova, svjetleću liniju, svjetleće elipse, Fresh Corner reklame, spredere s integriranim koševima za otpad, konzole te iskopi i betoniranje temelja za info toteme visine 12 metara sa monocolor displey-ima za prikaz cijena koji su također u izvedbi tvrtke Rineo Sign Factory.

Digitalizacija postaja uključuje montažu i instalaciju obostranih digitalnih CityLight panoa te digitalne fasade.