Jedini u Hrvatskoj imamo inhouse servisni laboratorij LED ekrana. Popravak modula, pločica i ostalih oštećenja izvršavamo brzo i precizno. Naš servisni tim osim rada u laboratoriju, izlazi i vrši brze popravke na terenu. Uz brzi servis LED ekrana, osiguravamo veliku konkuretnost na tržištu, te produžavamo vijek trajanja vaših LED displeya.